Pozvánka na

Název události:

Seminář pro laboratorní pracovníky, konaný dne 25. 1. 2023,
v Hotelu Akademie Naháč, Komorní Hrádek 277, 257 24 Chocerady

Jméno přihlášeného (lze uvést více delegátů z jedné společnosti):

Společnost, IČO, adresa:

Pro odeslání registrace je nutné označit, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Registrace na událost

GDPR

Výše vstupních poplatků

 
Členské organizace Spolku pro komodity a krmiva: Bez poplatku.
Nečlenské organizace Spolku pro komodity a krmiva: 700 Kč.

Úhrada poplatku je možná pouze bankovním převodem před událostí na bankovní účet číslo: 19-2787210237/0100 vedený u KB, variabilní symbol: IČO Vaší společnosti, konstantní symbol: 308, do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte název Vaši organizace. Nejsme plátci DPH.