Kalendář

Měsíc:
2/2024

Datum a místo konání:
7. 2. 2024, Top Hotel Praha, Blažimská 1781/4, Praha.

Jednání spojené s dozorčí radou SKK: ano

Hlavní, klíčová téma jednání (přičemž veškerá témata budou pak vždy detailně uvedena v každé dílčí pozvánce s programem):

 1. Projednání detailního plánu činnosti Představenstva a Dozorčí rady Spolku na celý rok 2024.
 2. Hlášení výroby krmných směsí a skladovacích kapacit za rok 2023, návazný výběr členských příspěvků.

Měsíc:
3/2024

Datum a místo konání:
13. 3. 2024, Top Hotel Praha, Blažimská 1781, Praha 4-Chodov

Jednání spojené s dozorčí radou SKK: ano

Hlavní, klíčová téma jednání (přičemž veškerá témata budou pak vždy detailně uvedena v každé dílčí pozvánce s programem):

 1. Aktuální aktivity a priority sekce řízené panem
  Ing. Petrem Jílkem (Vrchní ředitel Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání resortu MZe), tj. aktivity a priority mající přímý dopad a vliv na zemědělství – průmyslová krmiva – potraviny. Včetně výhledu nejbližších budoucích aktivit a priorit.
 2. Informace o činnosti Odborné sekce krmiv SKK.
 3. Schválení výsledků čerpání rozpočtu v roce 2023, schválení rozpočtu na rok 2024.
Přizvaní hosté, externí i z řad asociace:
Ad 1. Ing. Petr Jílek (Vrchní ředitel Sekce ekologického zemědělství, komodit, výzkumu a vzdělávání resortu MZe).
Ad 2. Ing. Lukáš Doubrava, předseda Odborné sekce krmiv SKK.

Měsíc:
4/2024

Datum a místo konání:
17. 4. 2024, Top Hotel Praha, Blažimská 1781, Praha 4-Chodov

Jednání spojené s dozorčí radou SKK:

Hlavní, klíčová téma jednání (přičemž veškerá témata budou pak vždy detailně uvedena v každé dílčí pozvánce s programem):

 1. Aktuální aktivity a priority sekce řízené panem
  Ing. Pavlem Sekáčem, Ph.D. (Vrchní ředitel Sekce pro fondy EU, zahraniční záležitosti a obchodní spolupráci resortu MZe), tj. aktivity a priority mající přímý dopad a vliv na zemědělství – průmyslová krmiva – potraviny. Včetně výhledu nejbližších budoucích aktivit a priorit.
 2. Příprava 3 regionálních porad před řádnou valnou hromadou.

Přizvaní hosté, externí i z řad asociace:
Ad 1. Ing. Pavel Sekáč, Ph.D. (Vrchní ředitel Sekce pro fondy EU, zahraniční záležitosti a obchodní spolupráci resortu MZe).

Měsíc:
5/2024

Datum a místo konání:
15. 5. 2024, Top Hotel Praha, Blažimská 1781, Praha 4-Chodov

Jednání spojené s dozorčí radou SKK:

Hlavní, klíčová téma jednání (přičemž veškerá témata budou pak vždy detailně uvedena v každé dílčí pozvánce s programem):

 1. Spolupráce s úřadem AK ČR, aktuální priority AK ČR, ostatní související.
 2. Činnost Odborné sekce rostlinné výroby SKK – nákup, ceny, zásoby.
 3. Příprava na žně a výkup obilí z nové sklizně 2024, předžňové informace, hodnocení jakosti.

Přizvaní hosté, externí i z řad asociace:
Ad 1. Ing. Jan Doležal, AK ČR, prezident.
Ad 2 a 3. Předseda Odborné sekce RV, Ing. Milan Fiedler.

Měsíc:
6/2024

Datum a místo konání:
12. 6. 2024, Top Hotel Praha, Blažimská 1781, Praha 4-Chodov

Jednání spojené s dozorčí radou SKK: ano

Hlavní, klíčová téma jednání (přičemž veškerá témata budou pak vždy detailně uvedena v každé dílčí pozvánce s programem):

Jednání Představenstva a Dozorčí rady SKK spojené s pořádáním řádné valné hromady roku 2024.

Měsíc:
8/2024

Datum a místo konání:
14. 8. 2024, Top Hotel Praha, Blažimská 1781, Praha 4-Chodov

Jednání spojené s dozorčí radou SKK: ano

Hlavní, klíčová téma jednání (přičemž veškerá témata budou pak vždy detailně uvedena v každé dílčí pozvánce s programem):

 1. Spolupráce s úřadem SZIF.
 2. Informace o průběhu a výsledcích žní 2024 a výkupu obilí a řepky v jednotlivých regionech.
 3. Projednání výsledků hospodaření SKK za 1. pololetí roku 2024.

Přizvaní hosté, externí i z řad asociace:
Ad 1. Dlouhý Petr Ing. MBA, generální ředitel SZIF.
Ad 2. Předseda Odborné sekce RV, Ing. Milan Fiedler.

Měsíc:
9/2024

Datum a místo konání:
18. 9. 2024, Top Hotel Praha, Blažimská 1781, Praha 4-Chodov

Jednání spojené s dozorčí radou SKK:

Hlavní, klíčová téma jednání (přičemž veškerá témata budou pak vždy detailně uvedena v každé dílčí pozvánce s programem):

 1. Příprava pravidelné Krmivářské konference spojené
  se seminářem rostlinné výroby, bude se jednat o dvoudenní událost. 
 2. Činnost Odborné sekce řízení jakosti rostlinných komodit a krmiv SKK

Přizvaní hosté, externí i z řad asociace:
Ad 2. Předsedkyně Odborné sekce řízení jakosti rostlinných komodit a krmiv, Ing. Krystýna Krausová. 

Měsíc:
10/2024

Datum a místo konání:
15. a 16. 10. 2024, Top Hotel Praha, Blažimská 1781, Praha 4-Chodov

Jednání spojené s dozorčí radou SKK: ano

Hlavní, klíčová téma jednání (přičemž veškerá témata budou pak vždy detailně uvedena v každé dílčí pozvánce s programem):

29. Konference o krmivech a výživě hospodářských zvířat, pod záštitou ministra zemědělství, spojená se seminářem rostlinné výroby.

Měsíc:
11/2024

Datum a místo konání:
20. 11. 2024, Top Hotel Praha, Blažimská 1781, Praha 4-Chodov

Jednání spojené s dozorčí radou SKK: ano

Hlavní, klíčová téma jednání (přičemž veškerá témata budou pak vždy detailně uvedena v každé dílčí pozvánce s programem):
1. Projednání výsledků hospodaření SKK za 3. čtvrtletí roku 2024.
2. Spolupráce s úřadem PK ČR.

Přizvaní hosté, externí i z řad asociace:
Ad 2. Ing. Dana Večeřová, prezidentka, PK ČR.

Měsíc:
12/2024

Datum a místo konání:
12. 12. 2024, Praha, Restaurace U zlatého tygra.

Jednání spojené s dozorčí radou SKK: ano

Hlavní, klíčová téma jednání (přičemž veškerá témata budou pak vždy detailně uvedena v každé dílčí pozvánce s programem):

 1. Společné jednání Představenstva, Dozorčí rady SKK, 3 odborných sekcí SKK, zhodnocení činnosti asociace za rok 2024.
 2. Vystoupení/projevy pozvaných hostů.

Přizvaní hosté, externí i z řad asociace:
Ad 1. Členové odborných sekcí.
Ad 2. MZe,  SZIF, ÚKZUZ, AK ČR, PK ČR, etc.

Program je předběžný, mohou v něm nastat operativní, akční změny – kupř. při vyskytnutí aktuálního, klíčového tématu v průběhu celého roku 2024, k němuž bude potřeba přizvat jiného či dalšího externího hosta.

Zpracovala:
Bc. Carla Cizova, MBA, výkonný ředitel Spolku pro komodity a krmiva, v Praze, dne 2. 1. 2024.