Evropská federace výrobců krmiv (FEFAC) byla založena v roce 1959 pěti národními asociacemi krmných směsí z Francie, Belgie, Německa, Itálie a Nizozemska. Od června 2020 má FEFAC upravenou strukturu řízení. Namísto Rady FEFAC skládající se ze všech předsedů členských asociací má nyní výbor 13 členů. ČR zastupuje vážený pan inženýr Marek Kumprecht, člen Odborné sekce krmiv Spolku pro komodity a krmiva. Dále je předsedou Výboru pro průmyslovou výrobu krmných směsí vážený pan inženýr Pavel Musil, člen představenstva SKK. Je tedy zřejmé, že Spolek pro komodity a krmiva je váženým a silným partnerem v této významné evropské instituci.

Posláním FEFAC je:

Prezentovat, ochraňovat a podporovat zájmy evropských výrobců krmných směsí a premixů na úrovni evropských institucí.

Lobbovat ve věci legislativního rámce a jeho implementace stejně jako maximalizovat tržní příležitosti pro evropské výrobce krmných směsí a premixů.

Zajišťovat podmínky pro volný přístup k surovinám a správné fungování trhu s komoditami, definovat kvalitu surovin.

Zavádět společná pravidla a správnou výrobní praxi, aby byla zajištěna kvalita a bezpečnost krmných směsí a premixů.

Podporovat udržitelný rozvoj živočišné výroby v reakci na požadavky trhu s cílem maximalizovat tržní příležitosti pro společnosti vyrábějící krmné směsi a premixy.

Podporovat rozvoj evropských výzkumných a vývojových projektů souvisejících s výživou zvířat, jejichž cílem je zvýšit konkurenceschopnost evropského odvětví krmiv a živočišné výroby a jeho schopnost inovovat a/nebo přinášet řešení založená na vědě a technologii za účelem zlepšení udržitelnosti systémů živočišné výroby.

Přispět do veřejných komunikačních kampaní, které zlepšují image výrobců krmných směsí a premixů.