Spolek pro komodity a krmiva Praha

Spolek pro komodity a krmiva Praha je zájmovým společenstvem, které sdružuje dlouhou řadu podnikatelských subjektů.

Spolek pro komodity a krmiva vznikl v roce 1991 formou zájmového svazu a v roce 2015 byl transformován do stávající podoby spolku. Charakter, postavení, úkoly a zásady zájmového sdružení vymezují stanovy, které vznikly v souladu s ustanoveními občanského zákoníku.

Standard “Bez GMO” – Ministerstvo zemědělství 18. září 2017 vyhlásilo svoji podporu Českému národnímu Standardu “Bez GMO”. Dnem vyhlášení standardu je možné provádět jeho certifikaci. Certifikace bude realizována smluvními certifikačními orgány. Informace o Standardu “Bez GMO” zde >>

Zásady systému společného řízení bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti krmiv, který naleznete zde >>

Udržitelnost zemědělských komodit >>

Více informací o nás naleznete zde >>

Aktuality a tisková prohlášení