Často kladené dotazy

Poskytuje spolek individuelní pomoc svým členům?

 

Ano, takovou pomoc je možné individuelně dohodnout v otázkách například interpretace legislativy, při jednání s ministerstvem zemědělství nebo dozorovým orgánem.

 

Mají členové spolku možnost ovlivňovat chystané právní předpisy?

 

Členové spolku mají možnost svými podněty ovlivňovat nejen legislativu tuzemskou (zákon a krmivech a prováděcí vyhláška k němu), ale také legislativu EU. Děje se tak nejenom prostřednictví příslušných odborných sekcí, ale se svými podněty se mohou na spolek obracet všichni členové spolku.

 

Legislativa EU požaduje, aby jednotlivé subjekty, pokud například chtějí na trh uvádět nové krmné suroviny nebo doplňkové látky, oznamovaly tuto skutečnost Evropské Komisi. Pomáhá sdružení i v těchto případech?

 
Spolek svým členům může zajistit nezbytnou součinnost i v takovýchto a podobných případech. Jedná se zejména o pomoc s vyplňováním tiskopisů a zajišťování kontaktů na příslušné instituce EU.