Členové představenstva
 

Ing. Zdeněk Kubiska
předseda představenstva

ZZN Pelhřimov a.s.
Nádražní 805, 393 01 Pelhřimov

tel. č.: +420 565 323 532
fax: +420 565 323 532
mobil: +420 602 144 813
e-mail: zdenek.kubiska@zznpe.cz

Ing. Lubomír Jurášek
místopředseda představenstva

MSK Kroměříž, a.s.
Malý Val 1586, 797 01 Kroměříž

te.l č.: +420 585 111 402
fax: +420 585 311 755
mobil: +420 724 776 402
e-mail: jurasek@pivovary.cz

Ing. Miroslav Fess
člen představenstva

PROTECO PRAHA, spol. s r.o.
Bělohorská 59, 169 00 Praha 6

tel. č.: +420 220 510 505
mobil: +420 602 705 480
e-mail: m.fess@proteco-as..cz

Ing. František Turek
člen představenstva

Cerea, a.s.
Dělnická 384, 531 25 Pardubice

tel. č.: +420 466 050 132
fax: +420 466 050 190
mobil: +420 602 240 950
e-mail: frantisek.turek@cerea.cz

Ing. Jiří Mašek
člen představenstva

Primagra, a.s.
Nádražní 310, 262 31 Milín

tel. č.: +420 313 113 112
fax: +420 313 113 299
mobil: +420 602 131 007
e-mail: jiri.masek@primagra.cz

Vladimír Česal
člen představenstva

ZETEN spol. s r.o.
Husova 276, 336 01 Blovice

tel. č.:+420 371 526 525
fax: +420 371 522 250
mobil: +420 602 480 628
e-mail: cesal@zetenblovice.cz

Ing. Pavel Musil
člen představenstva

De Heus a.s.
Marefy 144, 685 01 Bučovice

tel. č.: +420 517 307 704
fax: +420 517 307 702
mobil: +420 608 700 157
e-mail: pmusil@deheus.com