Cechovní normy

Česká cechovní norma je označení kvality výrobků Potravinářskou komorou ČR, které vzniklo jako reakce na požadavky trhu k neexistenci standardů kvality. Po zrušení závaznosti československých státních norem vzniklo faktické legislativní vakuum – tedy i prostor pro nepoctivé výrobce a zejména dovozce nebo prostě jen pro ty, kteří nevydrželi trvalý tlak obchodních řetězců na nesmyslné snižování ceny a začali pomalu měnit složení potravin tak, že nakonec zdevastovali pojem kvality potravin v naší zemi.

Byť jsou primárně České cechovní normy určeny pro standardy kvality potravin, mohou se zapojit i výrobci krmiv a tuto značku za podmínek stanovených PK ČR získat.

Seznam výrobců krmiv, kteří splňují uvedené standardy, naleznete zde >>

Bližší informace, podmínky atd. pak zde >>