Spolek pro komodity a krmiva
 
 
 
 
 
 
FEFAC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udržitelnost komodit

 
Koncem srpna 2017 byly revidovány a schváleny EK hodnoty NUTS 2 pro zemědělské komodity, které je nutno používat při produkci biopaliv a posuzování udržitelnosti při jejich obchodování. Platnost hodnot od 1. 9. 2017. Jedná se o tzv. "Suché hodnoty" (DRY) NUTS 2, které se musejí uvádět pro výpočet emise skleníkových plynů v řetězci biopaliv a to ve všech dobrovolných certifikačních schématech v EU (např. ISCC EU, REDcert EU atp.).

Hodnoty uhlíkové stopy podle NUTS 2 >>