Spolek pro komodity a krmiva
 
 
 
 
 
 
FEFAC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pozvánky na/Invitation
 
Praha/Prague.
 

Registrační formulář/Registration form

 
 
Název události/Event:
 
 
 
XXVII. Konference o krmivech a výživě hospodářských zvířat (18. 10. 2022) a XXVII. Seminář rostlinné výroby (19. 10. 2022)/XXVII. Conference on feed and livestock nutrition (18. 10. 2022) and XXVII. Seminar of crop production (19. 10. 2022), Praha/Prague
 
 
 
 
Vstupní poplatek* bude fakturován na níže uvedenou společnost/Entrance fee* will be invoiced to the company mentioned below.
 

 
 
Jméno přihlášeného/Name of the participant:
 
 
 
*
 
 
 
 
 
Společnost, jméno adresa/Company, name and address:
 
 
 
*
 
 
 
 
 
Přihlášení platí pro 1.den události, ano-ne/The application is valid for the 1st day of the event, yes-no:
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášení platí pro 2.den události, ano-ne/The application is valid for the 2nd day of the event, yes-no:
 
 
 
 
 
 
 
Prosíme dále o sdělení těchto detailů/Please also provide following details:
 
 
Přihlášený si přeje oběd v 1.dni události, ano-ne/Lunch for the participant on the 1st day of the event, yes-no:
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášený si přeje oběd v 2.dni události, ano-ne/Lunch for the participant on the 2nd day of the event, yes-no:
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášený si přeje večeři v 1.dni události, ano-ne/Dinner for the participant on the 1st day of the event, yes-no:
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášený si přeje sluchátka pro tlumočení u cizojazyčných prezentací, ano-ne/The participant needs headphones for interpreting at foreign language presentations, yes-no:
 
 
 
 
 
 
 
 
Přihlášený se bude účastnit společenského posezení v 1.dni události, ano-ne/The participant will attend "gala evening" on the 1st day of the event, yes-no:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*Výše vstupních poplatků/Entrance fee:
 

 
XXVII. Konference o krmivech a výživě hospodářských zvířat (18. 10. 2022)/
XXVII. Conference on feed and livestock nutrition (18. 10. 2022):
 
Členské organizace Spolku dle výše zaplaceného členského příspěvku/Member organizations of the Association according to the amount of the paid membership fee:

  • do 100 tis. Kč 1 účastník zdarma, další á 500 Kč/up to 4 167 EUR 1 participant free of charge, another 21 EUR
  • nad 100 tis. Kč 2 účastníci zdarma, další á 500 Kč/over 4 167 EUR 2 participants for free, another 21 EUR
  • nad 200 tis. Kč 3 účastníci zdarma, další á 500 Kč/over 8 334 EUR 3 participants for free, another 21 EUR
  • nečlenské organizace: 2.200,- Kč za osobu/non-member organizations: 92 EUR per person
 

 
XXVII. Seminář rostlinné výroby (19. 10. 2022)/XXVII. Seminar of crop production (19. 10. 2022):
 
Členské organizace Spolku dle výše zaplaceného členského příspěvku/Member organizations of the Association according to the amount of the paid membership fee:

  • do 100 tis. Kč 1 účastník zdarma, další á 500 Kč/up to 4 167 EUR 1 participant free of charge, another 21 EUR
  • nad 100 tis. Kč 2 účastníci zdarma, další á 500 Kč/over 4 167 EUR 2 participants for free, another 21 EUR
  • nad 200 tis. Kč 3 účastníci zdarma, další á 500 Kč/over 8 334 EUR 3 participants for free, another 21 EUR
  • nečlenské organizace: 2.000,- Kč za osobu/non-member organizations: 84 EUR per person
 

 
Úhrada poplatku je možná pouze bankovním převodem před událostí na bankovní účet číslo: 19-2787210237/0100 vedený u KB, variabilní symbol: IČO Vaší společnosti, konstantní symbol: 308, do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte název Vaši organizace.

Nejsme plátci DPH.

Pro platby ze zahraničí: IBAN CZ7001000000192787210237 BIC / SWIFT kód KOMBCZPPXXX /

Payment of the fee is possible only by bank transfer before the event to the bank account number: 19-2787210237/0100 at KB, variable symbol: company ID, constant symbol: 308, please enter the name of your organization in the message for the recipient.

We are not VAT payers.

For foreign payments: IBAN CZ7001000000192787210237 BIC / SWIFT code KOMBCZPPXXX