Odhad sklizně obilovin zveřejněný 21.6.2016 odbornou sekcí RV Spolku pro komodity a krmiva předpokládá sklizeň základních obilovin ve výši 7.645 tisíc tun. Červnový odhad Českého statistického úřadu předpokládá sklizeň podstatně nižší a to 6.995 tisíc tun. Odhad COCERAL ke stejnému termínu převyšuje odhad ČSÚ téměř o celý milion tun a činí 7.866 tisíc tun.