Podle statistického oddělení Ministerstva zemědělství bylo v loňském roce vyrobeno v České republice 2 430 606 tun krmných směsí, to je o 1,68% více než v roce předcházejícím. Veškerý nárůst výroby představuje výroba krmných směsí pro drůbež. U všech ostatních kategorií zvířat s výjimkou ostatních došlo k poklesu výroby.