Spolek pro komodity a krmiva vědom si toho, že průmysl výroby krmných směsí musí v každé situaci reagovat na požadavky trhu, jakkoli marginální by byly, a s ohledem na vznikající požadavky trhu vypracoval Standard pro výrobu a produkty bez genetické modifikace, přičemž přípravu v rámci pracovní skupiny za účasti zástupců zemědělců a mlékáren zaštítilo i Ministerstvo zemědělství. Účelem Standardu je, aby zpracovatelé a producenti mohli využít jednotný Standard a nemuseli čelit odlišnostem různých standardů jednotlivých odběratelů. Standard určuje zásady a podmínky pro zajištění produktů v celém dodavatelském řetězci potravinářské produkce, které nejsou geneticky modifikované. Standard je marketingovou příležitostí pro producenty a zpracovatele a je postaven na bázi dobrovolnosti. Produkty, které byly ověřeny podle uvedeného Standardu, mohou být označovány značkou, zaregistrovanou pro daný předmět certifikace. Podmínky pro používání jednotné značky budou upraveny ve smlouvě mezi certifikačním orgánem a Spolkem pro komodity a krmiva.

Standard pro výrobu a produkty “bez genetické modifikace” >>