Děkujeme za Vaši registraci.

Výše vstupních poplatků

Členské organizace Spolku pro komodity a krmiva: Bez poplatku.
Nečlenské organizace Spolku pro komodity a krmiva: 900 Kč/1 osoba.

Úhrada poplatku je možná pouze bankovním převodem před událostí na bankovní účet číslo: 19-2787210237/0100 vedený u KB, variabilní symbol: IČO Vaší společnosti, konstantní symbol: 308, do zprávy pro příjemce, prosím, uveďte název Vaši organizace. Nejsme plátci DPH.