ČSN EN 17853 (46 7070) kat. č. 518469 Krmiva: Metody vzorkování a analýz – Stanovení intaktních glukosinolátů v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS; Vydání: Prosinec 2023

ČSN P CEN/TS 17697 (46 7071) kat. č. 518471 Krmiva – Metody vzorkování a analýz – PFGE typizace laktobacilů, pediokoků, enterokoků a bacilů v krmivech; Vydání: Prosinec 2023