Některé země naznačily, že by měla být zavedena dodatečná opatření v sektoru drůbeže, telecího masa a dalších.

Ovšem komisař Wojciechowski uvedl, že Evropská komise v současné době žádná neplánuje, je ale otevřená dalším budoucím akcím.

13. května 2020 si ministři zemědělství EU vyměnili své názory na efektivitu přijatých opatření EU s cílem zmírnit krizi v zemědělství vyvolanou COVID-19.

Členské země přivítaly opatření, která již Evropská komise zavedla, aby podpořila zemědělství a oblast chovu ryb.
Avšak některé země (AT, LV, LT, LU, PL, CZ, SK, CY, PT, BG, FR, IT, BE, HU, RO & IE ) se shodly na tom, že je třeba přijmout další opatření na podporu zemědělských sektorů (soukromé skladování pro drůbeží, vepřové, telecí maso, atd.) během krize COVID-19.

V reakci na to uvedl komisař pro zemědělství EU, pan Wojciechowski, že Evropská komise v současné chvíli nepracuje na žádných dalších opatřeních pro trh, ale zároveň řekl, že další akce by mohly být možné.

Některé členské země, jako např. PL a PT, požádaly o aktivaci krizových rezerv, ale protože to by znamenalo využít peníze pro přímé platby, byly některé ze zemí (LU, DK, IE, DE, AT, FR) proti takovému řešení.

Komisař Wojciechowski proto tedy slíbil, že bude hledat možnosti posílení krizových rezerv CAP/SZP v budoucnosti, což znamená zahrnutí jiných nástrojů oddělených od přímých plateb.

Kromě finanční podpory během krize požadovaly členské země uvolnění současných pravidel CAP/SZP (zvýšená podpora dobrovolných vázaných plateb, omezení kontrol na místě).

S ohledem na již existující opatření naznačily některé členské země, že nemohou alokovat peníze z druhého pilíře CAP/SZP na pomoc svým sektorům, protože zde žádné nezbyly.

Některé země vyjádřily obavy z fungování jednotného trhu EU, protože země nyní mohou podporovat své trhy ze státního rozpočtu, což by mohlo vyvolat narušení konkurenceschopnosti mezi členskými zeměmi.

Členské země také vyzvaly Komisaře pro zemědělství EU, pana Wojciechowského, aby bránil rozpočet pro zemědělství v dalším návrhu MMF (2021-2027) a rády by viděly, že zemědělství bude vzato na palubu v pokračujícím plánu na obnovu.

Zde jsou pak veškeré body projevu pana Wojciechowského v jazyku anglickém: https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024/wojciechowski/announcements/eu-response-impact-covid-19-agriculture_en