Monitorovací výbor MZe na svém jednání 16. června schválil změny kritérií operačního programu 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh z produktů, který je určen pro ty členy spolku, kteří vzhledem ke své velikosti nedosáhnou na podmínky dotačního titulu 13, navržené Sp komodity a krmiva.

Čerpání podpor z tohoto dotačního titulu by tak mělo být od třetího kola významně dostupnější. V polovině července by měla být nová schválena ministrem zemědělství a následně budou zveřejněna na webových stránkách ministerstva a zároveň SZIF. Třetí kolo žádostí administrováno v období od 11. do 30. října 2016.