Stálý výbor schválil Kodex správné praxe při označování krmiv EU.

Po šesti letech nedůstojných „jednání“ schválil stálý výbor Kodex správné praxe při označování krmiv EU. Dokument vychází z ustanovení článku 25 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009, který vznik takového kodexu předjímá. Kodex byl zveřejněn v řadě C Úředního věstníku EU. V České republice je po dohodě s dozorovým orgánem uplatňována hned první verze kodexu z června 2010, která je zveřejněna na webových stránkách Spolku. Finální verze Kodexu zveřejněná v Úředním věstníku EU bude postupně přeložena a bude jí nahrazena verze původní. Obě verze se liší pouze v detailech, z nichž některé nejsou nepodstatné. Spolek proto připraví výklad nejožehavějších ustanovení, který bude k dispozici pouze členům Spolku.