Odborná sekce rostlinné výroby aktualizovala odhad sklizně k 21. červnu 2016.

Oproti předchozímu odhadu snížila sklizňové plochy ozimého žita o 2 tisíce hektarů a kukuřice o 5 tisíc hektarů. Celková plocha obilovin ke sklizni by tak měla být aktuálně 1 378 tisíc hektarů. Navýšila naopak odhad výnosu pšenice z 6,25 t/ha na 6,48 t/ha, ozimého žita ze 4,6 t/ha na 5,00 t/ha, ovsa z 3,5 t/ha na 3,7 t/ha, triticale z 4,7 t/ha na 5,0 t/ha a kukuřice na zrno ze 7,0 t/ha na 7,8 t/ha. Průměrný hektarový výnos obilovin bez kukuřice by měl dosáhnout hodnoty 5,91 t/ha a včetně kukuřice pak 6,03 t/ha. Celková sklizeň by pak měla výrazně překročit osmi milionovou hranici a to o více než 300 tisíc tun.

U řepky sekce navýšila odhad výnosu z 3,4 t/ha na 3,72 t/ha. Celková sklizeň by tak podle aktualizovaného odhadu měla dosáhnout téměř 1,4 milionu tun.