SVP

Vodítka správné praxe při výrobě krmných surovin

Evropská příručka správné praxe při průmyslové výrobě bezpečných krmiv.
Sektory: lisování olejnatých semen, rafinace oleje a zpracování škrobu.

Vodítka správné praxe při výrobě krmných surovin >>

Kodex správné praxe při označování krmiv

Kodex správné praxe EU při označování krmných směsí pro zvířata určená k produkci potravin.

European Good Hygiene Practices Guide for the collection, storage, trading and transport of cereals, oilseeds and protein crops

Placing on the market safe food and feed products is first and foremost a question of good management practices at each stage of the feed and food chain from primary production to final processing.

European Good Hygiene Practices Guide for the collection, storage, trading and transport of cereals, oilseeds and protein crops >>

European Feed Manufacturers Guide

The industrial compound feed sector is a significant link in the production chain of food products from animal origin. Producing safe feed and food products is first and foremost a question of good management practices at each stage of the feed and food chain from primary production to final processing. It is therefore the responsibility of each operator in the feed and food chain to implement good practices to ensure the safety of the goods he produces.

European Feed Manufacturers Guide >>

Dodatek k vodítkům správné praxe při výrobě krmných surovin – zpracování škrobu

Evropský škrobárenský průmysl vyrábí v rámci svých souhrnných podnikatelských plánu velké množství produktu používaných v potravinách a krmivech. Škrobárenský průmysl odděluje složky obilovin a brambor za účelem jejich zpracování, a tak uspokojuje potřeby četných odvětví, která jsou jeho zákazníky.

Dodatek k vodítkům správné praxe při výrobě krmných surovin – zpracování škrobu >>

Dodatek k vodítkům správné praxe při výrobě krmných surovin – zpracování olejnin

Členové FEDIOLu vylisují přes 30 milionů tun olejnatých semen ročně a produkují 9 milionů tun rostlinných olejů.

Dodatek k vodítkům správné praxe při výrobě krmných surovin – zpracování olejnin >>

Dobrovolná vodítka pro hodnocení rizika

Kontaminanty, na které musí být krmné směsi zkoušeny, jsou uvedeny v kontrolním plánu v tabulce 1. Frekvence testů závisí na ročním množství krmiv za společnost.

Dobrovolná vodítka pro hodnocení rizika >>

2010 Doporučené postupy pro správnou praxi při používání antimikrobiálních přípravků u zvířat určených k produkci potravin v ES

Evropská platforma pro odpovědné používání léčiv u zvířat – The European Platform for Responsible Use od Medicines in Animals (EPRUMA) – byla založena v roce 2005 s posláním propagovat odpovědné používání léčivých přípravků (jak je definováno ve směrnici 2001/82/ES pozměněné směrnicí 2004/28/ES) u zvířat v ES.

2010 Doporučené postupy pro správnou praxi při používání antimikrobiálních přípravků u zvířat určených k produkci potravin v ES >>

2008 Kodex SVP – salmonely

Správné výrobní praxe snižující riziko výskytu salmonel v krmných směsích pro drůbež.

2008 Kodex SVP – salmonely >>

2008 Codex GMP

CODEX of good manufacturing practice reducing the risk of salmonella incidence in compound feed intended for poultry.

2008 Codex GMP >>

2007 Sborník zásad SVP

S B O R N Í K Z Á S A D správných praxí a HACCP pro výrobu, skladování a přepravu doplňkových látek, premixů a krmiv určených zvířatům poskytujícím produkty pro výrobu potravin.

2007 Sborník zásad SVP >>

2007 Codex of principles

CODEX OF PRINCIPLES of good practices and HAACP for the production, storage and transport of additives, premixtures and feed for food producing animals.

2007 Codex of principles >>

2006 SVP pro skladování zrnin a olejnin

Pravidla správné praxe pro skladování zrnin a olejnin byla zpracována ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství České republiky, Potravinářské komory ČR a Agrární komory ČR na základě legislativy České republiky v souladu s dokumenty Evropské unie.

2006 SVP pro skladování zrnin a olejnin >>

2006 Principles of Good Manufacturing Practice for…

Principles of Good Manufacturing Practice for Storage of Grain Crops and Oilseeds.

2006 Principles of Good Manufacturing Practice for… >>

2005 SVP medikovaných krmiv

Zásady správné výrobní a distribuční praxe při výrobě medikovaných krmiv byly zhotoveny z finančních prostředků Ministerstva zemědělství — Úřadu pro potraviny. Příručka je v souladu s právními předpisy ČR pro výrobu krmiv a léčiv a s příslušnými předpisy Evropského společenství.

2005 SVP medikovaných krmiv >>

2005 Good Manufacturing and Distribution Practice in Manufacturing and Distribution of Medicated Feedingstuffs

The principles of Good Manufacturing Practice and Distribution of the medicated feedingstuffs in cooperation with the Committee for Food Safety and Environment Technical and Committee for Commodities of Animal Origin of the Ministry of Agriculture were elaborated according to legal provisions for feedingstuffs and medicinal products manufacturing valid in the CR and relevant provisions of the European Community.

2005 Good Manufacturing and Distribution Practice in Manufacturing and Distribution of Medicated Feedingstuffs >>

2003 Pravidla správné a hygienické praxe

PRAVIDLA SPRÁVNÉ VÝROBNÍ A HYGIENICKÉ PRAXE PRO VÝROBCE PREMIXÚ A KRMIV S POUŽITÍM PREMIXÚ NEBO DOPLŇKOVÝCH KRMIV URČENÝCH K VÝŽIVĚ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT.

2003 Pravidla spravné a hygienické praxe >>

2003 The Code of Good manufacturing

This Code of good manufacturing and hygiene practice was developed in collaboration with the division of food industry of the Ministry of Agriculture of the Czech Republic and Food Chamber of the Czech Republic on the basis of the Czech Republic feedingstuffs legislation and in compliance with the relevant EU documents.

2003 The Code of Good manufacturing >>